Skip to main content

Úštěk a okolí

Úštěk a okolí

 
Úštěk je vyhledávanou městskou památkovou rezervací, kam míří návštěvníci z Čech i zahraničí. Město samo o sobě nabízí mnoho krásných zákoutí a míst, které návštěvníky zaujmou a potěší. O tom svědčí i skutečnost, že město bylo již několikrát "hercem" v mnoha úspěšných českých filmech: oskarový Kolja, Zdivočelá země a Rebelové. Byl zde také natočen historický film Zámek v Čechách. Nejbližší okolí naopak posloužilo jako exteriéry pro filmové pohádky a dětské příběhy. Namátkou lze jmenovat dnes už pamětnické Pány kluky nebo pohádku O létajícím ševci. Město leží na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí Kokořínsko a České středohoří, které jsou protkány turistickými cestami a cyklostezkami. Okolí Úštěka, dosud nedotčené masovou turistikou, jistě potěší srdce každého milovníka přírody a historie. Z množství turistických zajímavostí vybíráme následující:
Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel byl postaven v letech 1764 - 1772 na místě staršího kostela sv. Michala ze 14. století. Kostel je ve slohu pozdního baroka. Na římse západního průčelí jsou po obou stranách věže umístěny sochy sv. Petra a Pavla z doby kolem roku 1770. Nejcennějším je obraz na hlavním oltáři od Karla Škréty z roku 1656, který zobrazuje pannu Marii v rozhovoru se sv. Petrem a Pavlem. Pozoruhodná je kamenná křtitelnice nezvyklého typu a rokokových tvarů. Dřevořezby jsou dílem místního řezbáře Jiřího Vančury, který je také tvůrcem vyřezávané kazatelny. Skříně varhan jsou původní podle Lauterera od truhláře Ambrože Tauchmanna z Hoštky. Stroj varhan je novější z roku 1915 od Jindřicha Šifner z Prahy. V posledních letech dochází k venkovním opravám a objekt byl slavnostně nasvícen.
kostel
Židovská synagoga
Židovská synagoga byla slavnostně znovuotevřena na podzim roku 2003. Za shlédnutí stojí zrestaurovaná výmalba hlavního sálu s maurskými motivy, která je cennou ukázkou raného historismu. Expozice v prostorách školy a bytu učitele v suterénu byla realizována za podpory Nadace Židovského muzea v Praze.
synagoga
Rybník Barvíř
Na severním úpatí pískovcového ostrohu leží poslední z původních středověkých rybníků - Barvíř, který byl důležitou zásobárnou užitkové vody pro město a byl využíván pro potřeby zdejšího tkalcovského průmyslu. V roce 2000 byla provedena celková rekonstrukce celého rybníka. Byla opravena hráz, obě výpusti, dále byly upraveny břehy a odtěžena vrstva usazeného bahna. Dnes slouží rybník jako sportovní rybářský revír ve správě města a je zde možné po zakoupení povolenky rybařit.
barvir
Poutní místo Ostré
Toto poutní místo bylo založené jezuity. Vzniklo v letech 1703 - 1707 vybudováním kostelíka o dvou stejných věžích včetně monumentálního přístupového schodiště. Místo se stalo 3. května cílem mnoha poutníků, kteří přichází na vyhlášenou pouť. Od kostelíků směrem k severu se otevírá romantické panoráma úštěcké kotliny s dominujícím vrcholkem severovýchodního Českého středohoří (Sedlo, 726 m).
ostre